Тестирование - Ранг 1

1. İşçinin son iş günü hansıdır?
Əmək müqaviləsinə xitam verildiyi gün
Əmək müqaviləsinə xitam verildiyi gündən əvvəlki gün
Əmək müqaviləsinə xitam verildiyi gündən sonrakı gün
İşçinin işdən çıxma haqqında ərizəsini verdiyi gün
2. Hansı təyinatlı iş sahələri tətillərin qadağan edildiyi sahə hesab edilir?
Metropoliten
NQÇİ
Rabitə
Təhsil müəssisələri
3. əmək müqaviləsinin bağlandığı vaxt nəzərə alınmadan işin birinci ili üçün əmək məzuniyyətindən istifadə etmək hüququ olan işçilər
müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri
əvəzçilik üzrə işləyənlər
ağır və zərərli iş şəraitində işləyən işçilər
katibələr
4. müddətli əmək müqaviləsinin başa çatması əsası ilə əmək müqaviləsinə xitam verməzdən əvvəl rəsmi xəbərdar edilməlidir
iki ay
üç ay
xəbərdarlıq müddəti nəzərdə tutulmur
bir ay
5. hansı kategoriya işçilərin əmək müqaviləsinin bağlandığı vaxt nəzərə alınmadan işin birinci ili üçün əmək məzuniyyətindən istifadə etmək hüququ var?
dəniz dalğıçlarının
natamam iş vaxtı rejimində işləyən işçilərin
hərbi qulluqçu arvadının
işəgötürənin mülahizəsinə əsasən seçdiyi işçi
6. vakansiya nədir?
boş iş yeri
boş və tələb olunan iş yeri
ixtisar edilmiş ştat vahidinin yeri
sosial müdafiəyə xsusi ehtiyacı olan şəxslər üçün müəyyən olunmuş iş yeri
7. işçinin əməyin xarakterinə,əmək stajına və 14 yaşınadək 2 uşağa görə əlavə məzuniyyətlər hüququ artdıqda onun əsas məzuniyyətinə hansı əlavə məzuniyyət birləşdirilir?
əməyin xarakterinə və əmək stajına görə əlavə məzuniyyətlər
hər üçü
daha çox müddətli bir əlavə məzuniyyət
seçim hüququ işəgötürənə verilmişdir
8. Sınaq müddəti müəyyən edilməyən hallar
Uşağını təkbaşına böyüdən kişilərə
Ezamiyyətdən qayıdan işçilərə
10 ildən çox əmək stajı olan işçilərə
Day dayısı olan işçilərə
9. aşağıdakı məzuniyyətlərdən hansı əmək məzuniyyəti qrupuna daxil deyil?
uşağın 3yaşı tamam olanadək ona qulluq etməkdən ötrü vürilən məzuniyyət
14 yaşınadək iki uşağı olan qadınlara verilən məzuniyyət
azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan işçilərə verilən məzuniyyət
teatr-tamaşa müəssisələrində çalışan işçilərə verilən məzuniyyət
10. 1999-cu ilin iyul ayının birinədək şifahi formada bağlanılan əmək müqaviləsinin hüquqi qüvvəsi varmı?
Əmək müqaviləsi yazılı formada bağlanılmalıdır.
İşdən çıxmayana qədər hüquqi qüvvəsini saxlayır.
Fiziki şəxsi əmək müqaviləsi bağlamadan işə cəlb edən İşəgötürən cərimə edilir.
Xeyr, yoxdur.