Тестирование - Ранг 1

1. İşçinin son iş günü hansıdır?
Əmək müqaviləsinə xitam verildiyi gün
Əmək müqaviləsinə xitam verildiyi gündən əvvəlki gün
Əmək müqaviləsinə xitam verildiyi gündən sonrakı gün
İşçinin işdən çıxma haqqında ərizəsini verdiyi gün
2. Xarici ölkədə işləmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının əmək kitabcasına əmək fəaliyyəti ilə bağlı qeydlər kim tərəfindən aparılır?
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi
İşlədiyi xarici ölkədəki Azərbaycan Respublikasının səfirliyi
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
Xarici ölkədəki işlədiyi müəssisənin müvafiq departament işçiləri
3. əmək müqaviləsinin bağlandığı vaxt nəzərə alınmadan işin birinci ili üçün əmək məzuniyyətindən istifadə etmək hüququ olan işçilər
müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri
əvəzçilik üzrə işləyənlər
ağır və zərərli iş şəraitində işləyən işçilər
katibələr
4. müəssisədə əməyin mühafizəsi xidməti yaradılmalıdır
işçilərin sayı əlli nəfərdən çox olduqda
işçilərin sayından asılı olmayaraq
müəssisə daxili intizam qaydalarına nəzarət tutulduqda
əməyin mühafizəsi fondu olduqda
5. hansı kategoriya işçilərin əmək müqaviləsinin bağlandığı vaxt nəzərə alınmadan işin birinci ili üçün əmək məzuniyyətindən istifadə etmək hüququ var?
dəniz dalğıçlarının
natamam iş vaxtı rejimində işləyən işçilərin
hərbi qulluqçu arvadının
işəgötürənin mülahizəsinə əsasən seçdiyi işçi
6. iş vaxtının uçotunu kim aparır?
dövlət əmək müfəttişliyi
işəgötürən
işçi
kim istəsə
7. ödənişli təhsil məzuniyyətinə əsas verən sənəd
ödənişli təhsil məzuniyyətindən istifadə etmək haqqında işçinin yaratdığı ərizə
tərəflərin qarşılıqlı razılığı haqqında müqavilə
təhsil müəssisəsinin verdiyi arayış
işçinin təhsil müəssəsinə daxil olmaq üçün topladığı yeterli bal haqqında PTQK-ın qərarı
8. Sınaq müddəti müəyyən edilməyən hallar
Uşağını təkbaşına böyüdən kişilərə
Ezamiyyətdən qayıdan işçilərə
10 ildən çox əmək stajı olan işçilərə
Day dayısı olan işçilərə
9. aşağıdakı məzuniyyətlərdən hansı əmək məzuniyyəti qrupuna daxil deyil?
uşağın 3yaşı tamam olanadək ona qulluq etməkdən ötrü vürilən məzuniyyət
14 yaşınadək iki uşağı olan qadınlara verilən məzuniyyət
azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan işçilərə verilən məzuniyyət
teatr-tamaşa müəssisələrində çalışan işçilərə verilən məzuniyyət
10. dövlət büdcəsindən maliyələşən müəssisələrdə çalışmanın yaş həddi hansı müəsisələrdə çalışan işçilərə şamil edilmir?
Büdcədən maliyyələşən ali təhsil və elmi tədqiqat
Büdcədən maliyyələşən səhiyyə
Büdcədən maliyyələşən orta təhsil
Büdcədən maliyyələşən dövlət