1. İşçinin son iş günü hansıdır?
Əmək müqaviləsinə xitam verildiyi gün
Əmək müqaviləsinə xitam verildiyi gündən əvvəlki gün
Əmək müqaviləsinə xitam verildiyi gündən sonrakı gün
İşçinin işdən çıxma haqqında ərizəsini verdiyi gün
2. Hansı təyinatlı iş sahələri tətillərin qadağan edildiyi sahə hesab edilir?
Metropoliten
NQÇİ
Rabitə
Təhsil müəssisələri
3. Aşağıdakı əməyin ödənilməsi sistemlərinin hansı növü mövcud deyil?
Rəhbərin qazancına faiz nisbəti;
İşəmuzd;
Vaxtamuzd;
Maddi həvəsləndirmə.
4. müəssisədə əməyin mühafizəsi xidməti yaradılmalıdır
işçilərin sayı əlli nəfərdən çox olduqda
işçilərin sayından asılı olmayaraq
müəssisə daxili intizam qaydalarına nəzarət tutulduqda
əməyin mühafizəsi fondu olduqda
5. Gecə vaxtı və çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqının ödənilməsi Nazirlər Kabinetinin hansı tarixli, neçə nömrəli qərardadı ilə tənzimlənir?
15 sentyabr 1998-ci il 189 nömrəli
25 avqust 1999-cu il 137 nömrəli
5 aprel 2001-ci il 74 nömrəli
15 iyul 2000-ci il 126 nömrəli
6. vakansiya nədir?
boş iş yeri
boş və tələb olunan iş yeri
ixtisar edilmiş ştat vahidinin yeri
sosial müdafiəyə xsusi ehtiyacı olan şəxslər üçün müəyyən olunmuş iş yeri
7. ödənişli təhsil məzuniyyətinə əsas verən sənəd
ödənişli təhsil məzuniyyətindən istifadə etmək haqqında işçinin yaratdığı ərizə
tərəflərin qarşılıqlı razılığı haqqında müqavilə
təhsil müəssisəsinin verdiyi arayış
işçinin təhsil müəssəsinə daxil olmaq üçün topladığı yeterli bal haqqında PTQK-ın qərarı
8. Əmək müqaviləsi hansı yaş həddinə çatmış fiziki şəxslərlə bağlanıla bilər?
14
18
35
15
9. aşağıdakı məzuniyyətlərdən hansı əmək məzuniyyəti qrupuna daxil deyil?
uşağın 3yaşı tamam olanadək ona qulluq etməkdən ötrü vürilən məzuniyyət
14 yaşınadək iki uşağı olan qadınlara verilən məzuniyyət
azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan işçilərə verilən məzuniyyət
teatr-tamaşa müəssisələrində çalışan işçilərə verilən məzuniyyət
10. Müəssisənin ləğvi anlayışı hansı qanunvericilik aktında verilmişdir?
Əmək Məcəlləsi
Mülkü Məcəllə
Konstitusiya
Vergi Məcəlləsində