Əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olunması (normativ-hüquqi
aktların tələblərinə riayət edilməsi), məcburi dövlət
sosial sığorta və vergi ödənişlərinin düzgün aparılması
vəziyyəti barədə auditin keçirilməsi və bu haqda arayışın
verilməsi; 


Müəssisədə ayrı-ayrı kateqoriyadan olan işçilər üçün
iş rejiminin müəyyənləşdirilməsi, iş vaxtının cəmlənmiş
uçotunun tətbiq edilməsi və bu rejimlər üçün əmək haqqının
hesablanması və ödənilməsi;


İş vaxtının rejimi qaydalarına (dəniz şəraiti, baza, ofis
və s.) müvafiq olaraq əmək müqavilələrinin və işəgötürənin
əsas fəaliyyət sahəsinə aid işlərin (xidmətlərin) yerinə
yetirilməsi ilə bağlı yaranmayan mülki hüquqi müqavilələrin
tərtib edilməsi;


Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan
Respublikası ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini
həyata keçirmələri üçün fərdi icazələrin alınması üzrə
sənədlərin hazırlanması və təqdim olması işlərinin təşkili
(Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə);


HR sahəsi üzrə təlim proqramının tədrisi;

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirmiş işçilərə ilk 14
təqvim günü üçün işəgötürənin vəsaiti hesabına, qalan
günlər üçün isə məcburi dövlət sosial sığorta haqları
hesabına müavinətin hesablanması və ödənilməsi;


Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi
üzrə məcburi dövlət sığorta, işsizlikdən sığorta və
icbari tibbi sığorta üzrə rüblük hesabatların tərtib edilməsi;Əmək münasibətləri ilə bağlı bütün xarakterli əmrlərin
tərtibatı; Haqqımızda

"Partnyor" MMC qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınmış, əsasən əmək qanunvericiliyi üzrə ixtisaslaşmış audit xidmətləri göstərən hüquqi şəxs statuslu müəssisədir. "Partnyor" MMC müqavilə əsasında müəssisə, idarə və təşkilatlarda əmək qanunvericiliyi üzrə aşaşıdakı normativ-hüquqi aktların düzgün tətbiq edilməsi və qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasına yol verilməməsi sahəsində hüquqi xidmətlər göstərir:


  • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin və əmək münasibətləri tənzimlənən müvafiq qanunların;
  • Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətləri çərçivəsində qəbul etdiyi normativ-hüquqi aktların;
  • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərman və sərəncamlarının;
  • Azərbaycan Respublikasının başladığı və ya tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn tələb və qaydaların.

Təklif edilən xidmətlər

Əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olunması (normativ-hüquqi aktların tələblərinə riayət edilməsi), məcburi dövlət sosial sığorta və vergi ödənişlərinin düzgün aparılması vəziyyəti barədə auditin keçirilməsi və bu haqda arayışın verilməsi; 

Müəssisədə ayrı-ayrı kateqoriyadan olan işçilər üçün iş rejiminin müəyyənləşdirilməsi, iş vaxtının cəmlənmiş uçotunun tətbiq edilməsi və bu rejimlər üçün əmək haqqının hesablanması və ödənilməsi;

İş vaxtının rejimi qaydalarına (dəniz şəraiti, baza, ofis və s.) müvafiq olaraq əmək müqavilələrinin və işəgötürənin əsas fəaliyyət sahəsinə aid işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsi ilə bağlı yaranmayan mülki hüquqi müqavilələrin tərtib edilməsi;

Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirmələri üçün fərdi icazələrin alınması üzrə sənədlərin hazırlanması və təqdim olması işlərinin təşkili (Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə);

HR sahəsi üzrə təlim proqramının tədrisi;

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirmiş işçilərə ilk 14 təqvim günü üçün işəgötürənin vəsaiti hesabına, qalan günlər üçün isə məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinətin hesablanması və ödənilməsi;

Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi üzrə məcburi dövlət sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta üzrə rüblük hesabatların tərtib edilməsi;

Əmək münasibətləri ilə bağlı bütün xarakterli əmrlərin tərtibatı;