Haqqımızda

"Partnyor" MMC qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınmış, əsasən əmək qanunvericiliyi üzrə ixtisaslaşmış audit xidmətləri göstərən hüquqi şəxs statuslu müəssisədir. "Partnyor" MMC müqavilə əsasında müəssisə, idarə və təşkilatlarda əmək qanunvericiliyi üzrə aşaşıdakı normativ-hüquqi aktların düzgün tətbiq edilməsi və qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasına yol verilməməsi sahəsində hüquqi xidmətlər göstərir:


  • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin və əmək münasibətləri tənzimlənən müvafiq qanunların;
  • Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətləri çərçivəsində qəbul etdiyi normativ-hüquqi aktların;
  • Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərman və sərəncamlarının;
  • Azərbaycan Respublikasının başladığı və ya tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn tələb və qaydaların.