Təklif edilən xidmətlər

Əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl olunması (normativ-hüquqi aktların tələblərinə riayət edilməsi), məcburi dövlət sosial sığorta və vergi ödənişlərinin düzgün aparılması vəziyyəti barədə auditin keçirilməsi və bu haqda arayışın verilməsi; 

Müəssisədə ayrı-ayrı kateqoriyadan olan işçilər üçün iş rejiminin müəyyənləşdirilməsi, iş vaxtının cəmlənmiş uçotunun tətbiq edilməsi və bu rejimlər üçün əmək haqqının hesablanması və ödənilməsi;

İş vaxtının rejimi qaydalarına (dəniz şəraiti, baza, ofis və s.) müvafiq olaraq əmək müqavilələrinin və işəgötürənin əsas fəaliyyət sahəsinə aid işlərin (xidmətlərin) yerinə yetirilməsi ilə bağlı yaranmayan mülki hüquqi müqavilələrin tərtib edilməsi;

Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikası ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyətini həyata keçirmələri üçün fərdi icazələrin alınması üzrə sənədlərin hazırlanması və təqdim olması işlərinin təşkili (Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə);

HR sahəsi üzrə təlim proqramının tədrisi;

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirmiş işçilərə ilk 14 təqvim günü üçün işəgötürənin vəsaiti hesabına, qalan günlər üçün isə məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinətin hesablanması və ödənilməsi;

Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulan vergi bəyannaməsi üzrə məcburi dövlət sığorta, işsizlikdən sığorta və icbari tibbi sığorta üzrə rüblük hesabatların tərtib edilməsi;

Əmək münasibətləri ilə bağlı bütün xarakterli əmrlərin tərtibatı;